Vi anvender cookies på dette website. Acceptér

Luk

Frie Grundskoler

Skemalægning

Skolens skema er udgangspunktet for skolens hverdag. Kravene til planlægning er store, og alle ressourcer skal udnyttes optimalt. Med Skemalægning får I lagt et godt skema til gavn og daglig glæde.
 

Et godt værktøj
Som planlæg­ningsværktøj er programmet enkelt at betjene, og let at gå til, uden at miste fleksibiliteten. Om det er valgfag, støttelærere, parallellægning af skolernes undervisning - Skemalægning kan det hele.
 

Opret og knyt skemabrikker sammen
Styrken ved programmet er, at man kan medtage ønsker, som ofte må bortfalde ved den manu­elle lægning. Skolens ressourcer såsom lærere, klasser, fag, lokaler og div. regler bliver indberettet én gang for alle. Disse importeres ligeledes nemt fra Trio eller andet system.

Lektionerne kan ligeledes overfø­res eller oprettes med få museklik. Parallellægning eller placering af støttetimer foregår enkelt ved at binde lektionerne sammen på re­daktionsbordet.

Forud for selve lægningen afslører en logikrapport eventuelle proble­mer i skemaet.
 

Lægningsstrategi - Autopilot
For hver af ressourcerne (klasser, lærere, fag, lokaler) kan man indstille forskellige parametre. Disse kan prio­riteres på forskellige niveauer under selve lægningen således, at du laver din egen lægningsstrategi.

Du kan også overlade læg­ningsstrategien til program­mets Autopilot. Under den automatiske læg­ning af skemaet, arbejder pro­grammet på at fjerne de fejl, der måtte være efter den stra­tegi, du har valgt. Dette bety­der, at du kan få programmet til at fjerne bestemte fejltyper før andre.
 

Integration og udskrifter
Det færdige skema overføres let til Trio, hvor det kan indgå som bereg­ningsgrundlag eller til gavn for vi­kardækningen. Skemaet kan også eksporteres i CSV-format til andre programmer f.eks. SkoleIntra.

Udskriv skemabog, enkeltskemaer og oversigtsskemaer for både lærere, klasser, fag og lokaler.

Få styr på lektionerne mens ledelsen stadig bevarer overblikket.

Læs mere

SFO

Få styr på alt administrativt arbejde på en effektiv og overskuelig måde.

Læs mere

STYR PÅ INFORMATION

 

Dit naturlige valg til administration i ungdomsskolerne.

Læs mere

STYR PÅ MEDLEMMER

STYR PÅ TJENESTETID

Få styr på alt administrativt arbejde på en effektiv og fleksibel måde.

Læs mere

Få styr på alt administrativt arbejde på en effektiv og overskuelig måde.

Læs mere